Omgevingsvergunning aanvragen

Foto_Onze_Aanpak_Vergunning

Vooroverleg met de gemeente

De aannemingsovereenkomst is getekend. Dit betekent dat wij het vergunningstraject starten. Het ontwerp bespreken we voorafgaand aan de officiële aanvraag bij de gemeente. Zo zorgen we ervoor dat de vaart erin blijft. Als de gemeente positief op het ontwerp voor uw bedrijfspand of bedrijfshal reageert, gaan we de omgevingsvergunning aanvragen.

De omgevingsvergunning

De gemeente heeft positief gereageerd op het schetsplan. Nu kunnen we het bouwplan indienen op het OmgevingsLoket (OLO). In deze fase werken wij de benodigde bouwkundige tekeningen uit: plattegronden, gevelaanzichten, constructieve principeschetsen en de meest belangrijke details. Het aanvragen van de omgevingsvergunning vullen we verder aan met onder andere:

  • Een verkennend bodemonderzoek
  • Sonderingen inclusief het funderingsadvies
  • Wanneer er sprake is van kelderbouw is de kans groot dat er bemaling toegepast moet worden, wij verzorgen de benodigde rapportages en adviezen
  • Constructief ontwerp van de staal- en betonconstructies
  • Gesprekken met de brandweer aangaande vluchtroutes, compartimentering en brandwerendheid van het gebouw
  • Bepalen van vluchtroutes, de vuurlastberekening, vaststellen benodigde brandmeld- en ontruimingsinstallatie en het maken van een branddoorslagberekening
  • EPC-berekeningen inclusief de toetsingen aan het bouwbesluit
  • Het maken van een terreintekening met daarop ook het rioleringsplan

Wanneer het plan compleet is zullen wij het bij de gemeente indienen. Mocht u zelf of de gemeente wijzigingen in het plan doorgevoerd willen hebben, dan is dit altijd mogelijk. Wij houden u daarbij op de hoogte van eventuele financiële gevolgen.

Altijd één vast aanspreekpunt

Wilt u weten hoe wij uw ideeën en wensen realiseren? Neem dan vandaag nog contact met ons op voor een kennismakingsgesprek om de mogelijkheden voor uw gewenste kantoor te bespreken of voor een offerte op maat. Wilt u liever snel eerst een vrijblijvende prijsindicatie? Laat dan uw gegevens en vraag achter in het interesse/vragenveld. U ontvangt de geheel vertrouwelijke kosteninschatting zo snel mogelijk van ons retour.

Neem nu contact op of bel 0548 – 53 79 00