Onze aanpak

Het bijzondere van Nieuwenhuis Bouwbedrijf is dat het een ontwikkelende aannemer is, die alle disciplines zelf in huis heeft: van ontwerpers, calculators, constructeurs tot de mensen die de plannen uitvoeren. Hier onder leest u meer over onze aanpak.

Ontwerpen en kostencalculatie

Kennismaking

Tijdens het eerste gesprek presenteert Nieuwenhuis Bouwbedrijf zich aan u en leggen onze mensen uit wat onze kracht is en wat wij voor u kunnen gaan betekenen.

Samen met u inventariseren wat uw plannen zijn en welke eisen hieruit voortvloeien om tot een voor u perfect geschikt bouwplan te komen. We denken aan de dimensionering van het pand maar ook de functies in het pand zoals kantoren en productie- en opslagruimten.

Lees meer

Nieuwbouwplan en kostencalculatie

Op basis van onze eerste gesprekken maken onze ontwerpers een voor u functioneel en esthetisch verantwoord eerste schetsplan.Bedrijfspand Stellendam

Bij het maken van het schetsplan houden wij ook rekening met de voor uw bouwlocatie geldende bestemmingsplanregels. Het door ons gemaakte schetsplan wordt digitaal aan u gepresenteerd zodat alle aanzichten van uw bouwplan zijn te bekijken en u een goed beeld krijgt van de plannen, tevens ontvangt u een presentatieboek met daarin de uitgewerkte schetsplannen. Uiteraard overleggen wij tijdens de presentatie ook een eerste kostenraming van uw bouwplan. De kostenraming bevat dan ook al een eerste beknopte technische omschrijving zodat u een goed beeld heeft met betrekking tot welke onderdelen in de bouwkosten zijn opgenomen.

Lees meer

Overeenkomst

Nog voor het vergunningtraject weten u en Nieuwenhuis Bouwbedrijf precies wat er gerealiseerd zal worden en zorgt Nieuwenhuis Bouwbedrijf er voor dat de definitieve prijs bekend is. Op dat moment gaan wij de aannemingsovereenkomst ondertekenen. contract tekening

Al tijdens de vergunningsprocedure kunnen wij hierdoor starten met de voorbereidende werkzaamheden zodat wij spoedig na afgifte vergunning starten met de bouwwerkzaamheden.

Lees meer

Vergunning aanvragen

Vooroverleg gemeente

U heeft ons inmiddels opdracht gegeven om het vergunningtraject op te starten, voor een vlotte vergunningaanvraag bespreken wij uw ontwerp reeds vooraf bij de gemeente.

Wanneer de gemeente hier positief op reageert zullen wij de aanvraag omgevingsvergunning zo spoedig mogelijk in werking zetten

Lees meer

Omgevingsvergunning

In goed overleg met u starten wij het vergunningtraject op en bespreken wij uw ontwerp bij de gemeente in een vooroverleg,omgevingsvergunning

bij een positieve bespreking kunnen wij er redelijkerwijs van uitgaan dat er geen verhindering hoeft te zijn om het bouwplan in te dienen op het OmgevingsLOket (OLO). In deze fase werken wij de benodigde bouwkundige tekeningen uit, hierbij moet u denken aan plattegronden, gevelaanzichten, doorsneden, constructieve principeschetsen maar ook de meest belangrijke details. De vergunningaanvraag zullen wij verder completeren met onder andere volgende bescheiden en/of werkzaamheden:

  • verkennend bodemonderzoek
  • sonderingen inclusief het funderingsadvies
  • wanneer er sprake is van kelderbouw is de kans groot dat er bemaling toegepast moet worden, wij verzorgen de hiervoor benodigde rapportages en adviezen
  • constructief ontwerp van de staal- en betonconstructies
  • gesprekken met de brandweer aangaande vluchtroutes, compartimentering en brandwerendheid van het gebouw
  • EPC-berekeningen inclusief de toetsingen aan het bouwbesluit
  • bepalen van vluchtroutes, de vuurlastberekening, vaststellen benodigde brandmeld- en ontruimingsinstallatie en het maken van een branddoorslagberekening.
  • het maken van een terreintekening met daarop ook het rioleringsplan

Wanneer het plan compleet is zullen wij het bij uw vestigingsgemeente indienen. Mocht u zelf of de gemeente wijzigingen in het plan doorgevoerd willen hebben dan is dit in gezamenlijk overleg altijd mogelijk, wij houden u daarbij ook op de hoogte van eventuele financiële gevolgen.

Lees meer

Voorbereiding bouw

Voorbereiding bouwplaats

Uw bouwplan kan worden gerealiseerd. Voor de start van de bouwwerkzaamheden zullen wij eerst de bouwplaats inrichten.2015-04-14 13.28.21

Hierbij wordt gedacht aan het aanleggen van Bouwstroom- en watervoorziening, bouwketen, opslagcontainers, bouwhekken en wanneer dat wenselijk is plaatsen we ook een webcam.

Lees meer

Bouwen en afbouw

Grondwerk, fundering en riolering

Nadat de bouwplaats is ingericht kunnen we starten met het bouwrijp te maken van de bouwplaats en de graafwerkzaamheden te starten voor bijvoorbeeld de fundering.20150326_163224

 Funderingen kunnen in het werk gestort worden maar kunnen ook geprefabriceerd worden toegepast, per situatie onderzoeken wij wat de beste methode is. Nadat de fundering gereed is, leggen wij de rioleringsbuizen aan en vullen wij de nog open liggende sleuven weer aan.

Lees meer

Hoofddraagconstructie

De volgende stap is het  starten van de opbouw van de hoofddraagconstructie welke veelal bestaat uit staalconstructies maar ook betonnen en houten (gelamineerde) draagconstructies worden door ons toegepast.20150910_125028

Al tijdens de voorbereiding wordt er voor gezorgd dat alle onderdelen op de juiste wijze zijn uitgewerkt en voorbereid zodat een snelle bouwtijd gegarandeerd is! Tijdens het opzetten van de draagconstructie leggen wij ook de betonnen verdiepingsvloeren en eventuele brandwerende cellenbeton tussenwanden.

Lees meer

Dak- en wandconstructie

Nadat de constructie zover gevorderd is starten de montagewerkzaamheden ten behoeve van het dak. Het dak bestaat normaliter uit een stalen dakplaat welke is voorzien van kwalitatief hoogwaardige isolatie welke voldoet aan de gestelde normen.

In situaties waarbij in het gebouw geproduceerd geluid een rol speelt kan vanwege de nodige geluidsisolatie gekozen worden voor een betonnen dak.
Ondertussen zijn wij ook gestart met het aanbrengen van het metalen gevelsysteem en/of schoonmetselwerk. Na het gereed komen van de eerste gevels begint het aanbrengen van de dakisolatie met daarop een waterdicht aangebrachte dakbedekking waarop wij altijd 10 jaar garantie geven.

Lees meer

Kozijnen betonvloer en bedrijfsdeuren

Voordat er kan worden gestart met de aanleg van de begane grondvloer monteren wij de aluminium kozijnen ramen en deuren.

Door deze maatregelen hebben de weerelementen geen vrij spel meer op de te storten betonvloer en is een kwalitatief hoogwaardig op te leveren betonvloer mogelijk. Nadat de vloer is gestort worden de bedrijfsdeuren en dergelijke geplaatst. Mocht er sprake zijn van een los-laadkuil dan voorzien wij deze bijvoorbeeld van de nodige wieldwingers en dockshelters, de docklevellers worden veelal reeds bij de stort van de fundering in het werk gemonteerd.

Lees meer

Binnenwanden en –plafonds en overige afwerkingen

Het gebouw is inmiddels wind- en waterdicht, er kan worden gestart met de complete afbouw van uw kantoor en bedrijfsruimten.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

De kantoren en overige ruimtes worden van elkaar gescheiden middels systeemwanden en systeemplafonds. De toiletten douche- en kleedruimten en ruimtes waar dit gewenst wordt worden voorzien van vloer- en wandtegelwerk. Tevens zorgen wij voor alle benodigde (brandwerende) aftimmeringen en afwerkingen in uw bedrijfspand.

Lees meer

Installaties

Tijdens de inbouw van de wanden en plafonds 20160610_131533is de installateur ook gestart met zijn werkzaamheden welke benodigd zijn om complete elektrotechnische installaties zoals verlichting en diverse stroomvoorzieningen te realiseren.

Ook alle beveiligingsinstallaties (brand-inbraak) worden in deze periode geïnstalleerd. Het verwarmen van de bedrijfsruimten gebeurt veelal middels heaters maar kan ook om comfort technische redenen worden uitgevoerd in vloerverwarming. In het voortraject bespreken wij deze mogelijkheden. De waterinstallaties en het benodigde sanitair worden ook aangebracht. Om het hemelwater af te voeren maken we gebruik van hemelwaterafvoeren aan de buitenzijde van de gevel maar ook vacuüm afvoersystemen (pluvia) worden toegepast.

Lees meer

Infrastructuur

Ondertussen is ook gestart met de afwerking van de buitenterreinen waarbij we de bestrating aanleggen in de vorm van bijvoorbeeld klinkerbestrating. Een andere toepassing is de aanleg van betonnen industrieplaten daar waar veel vrachtverkeer is, deze zijn geschikt zijn voor zwaar vrachtverkeer.20160701_124430

Daarnaast worden eventuele hekwerken en toegangspoorten gemonteerd en worden de tuinen aangelegd.

Lees meer

Opleveringsschoonmaak

De bouwwerkzaamheden zijn nagenoeg afgerond, vanaf nu zorgt het personeel er voor dat alle ruimtes netjes worden schoongemaakt, het tegelwerk en sanitair wordt daarbij ook schoongemaakt zodat u uw bedrijfspand schoon kunt betreden.

Nazorg

Oplevering en nazorg

Nu de werkzaamheden zijn afgerond wordt uw bedrijfspand opgeleverd en kunt u de sleutel in ontvangst nemen. Bij de oplevering zorgen wij ervoor dat u een Servicemap ontvangt waarin onderhoudstips,

garantieverklaringen en revisietekeningen zijn opgenomen. Bij de oplevering geven wij uitleg over het gebruik van het pand. Voor sommige onderdelen, bijvoorbeeld de dakbedekking, is het van belang dat er jaarlijks een inspectieronde plaatsvind. Voor deze service bieden wij u servicecontracten van de betreffende specialisten aan.

Uiteraard zijn wij ook na de oplevering altijd bereikbaar, hiervoor hebben wij een service-afdeling welke bereikbaar is via 0548-537900 en service@nieuwenhuisbouwbedrijf.nl

Kortom: Nieuwenhuis Bouwbedrijf ‘bouwt wat u bedoelt’.

Lees meer

Altijd één vast aanspreekpunt

Wilt u weten hoe wij uw ideeën en wensen realiseren? Neem dan vandaag nog contact met ons op voor een kennismakingsgesprek om de mogelijkheden voor uw gewenste kantoor te bespreken of voor een offerte op maat. Wilt u liever snel eerst een vrijblijvende prijsindicatie? Laat dan uw gegevens en vraag achter in het interesse/vragenveld. U ontvangt de geheel vertrouwelijke kosteninschatting zo snel mogelijk van ons retour.

Neem nu contact op of bel 0548 – 53 79 00