Berichten over Overige

Onze nieuwe website staat live!

Geplaatst op in de categorie Overige, Over Nieuwenhuis

Hier is hij dan: na een tijd lang hard werken, staat de website eindelijk live! Onze vorige website was al een tijdje niet meer zoals we hem wilden. Het gevolg: we zijn hard aan het werk gegaan om onze nieuwe website te ontwikkelen en live te krijgen.

Lees meer

Casestudy Nieuwbouw Niverplast

Geplaatst op in de categorie Overige

Nieuwbouw bedrijfspand Niverplast te Nijverdal

Websites: www.niverplast.com
www.bouwbedrijfnieuwenhuis.nl
www.somis.nl

Projectbeschrijving:

Inleiding
Niverplast ontwikkelt en vermarkt (vooral export) interne logistieke oplossingen.
Deze oplossingen bestaan uit innovatieve verpakkingsconcepten voor de zakelijke markt in diverse
segmenten, dit vooral voor de food-branche.
Verpakkingsconcepten bestaan uit een samenstelling van machines, verpakkingsmaterialen, service
of delen hiervan.
Ontwikkeling, assemblage en testen van de machines vindt geheel in eigen huis plaats, installatie en
service uiteraard op locatie bij klant. Om de huidige groei te kunnen faciliteren is gekozen voor de realisatie van een nieuw gebouw.
Genoemde ontwikkeling, assemblage en het testen van machines zal gaan plaatsvinden in de
nieuwbouwlocatie in Nijverdal. Het kavel ligt op het nieuwe industrieterrein ’t Lochter III te Nijverdal, dit ligt centraal in Overijssel op steenworp afstand van de A1, is goed bereikbaar en zichtbaar vanaf Rijksweg N35.
Deze nieuwbouwlocatie zal een multifunctionele functie krijgen waarbij het gebouw ruimte bied aan logistiek, productie, werkplaats, kantoren, engineering, showroom en presentatieruimten.
Locatie: bedrijventerrein ’t Lochter III te Nijverdal nabij Rijksweg N35.

Het gebouw heeft een geheel rond uiterlijk gekregen met diverse rond gevormde details zoals de overkappingen. De gevels krijgen een natuurlijke uitstraling door de toepassing van hout. Tevens is er voor gezorgd de kantoren naar de binnenzijde van het gebouw te situeren, hierdoor ontstaat in de vorm van de omliggende productieruimten een bufferend effect tegen eventueel geluid vanuit de buitenste ruimten. Het lawaai dat intern wordt geproduceerd is daarom ook zoveel mogelijk in de buitenzone van het gebouw gesitueerd.
De buitenzijde van het gebouw wordt voorzien van houten geveldelen en op het dak wordt deels sedum-begroeiing toegepast, het gebouw krijgt door toepassing van deze materialen een natuurlijk karakter dat is aangepast aan het naastgelegen natuurgebied. Het zicht vanuit de kantoren en overige ruimten en het dakterras is gericht op de gehele omgeving maar ook op genoemd natuurgebied.


Situering op kavel t.o.v. nabij gelegen weg richting Rijksweg N35 

Om meer afstand te kunnen nemen van de omliggende wegen en om het gegeven programma meer hoogte te geven, zijn er ook werk- en vergaderplekken op de verdiepingen gesitueerd. Hetgeen ook de relatie met het landschap versterkt. Op de begane grond en eerste verdieping zijn kantoren gesitueerd welke ook direct zichtcontact hebben met de omliggende productie, dit is voor Niverplast en de beleving van de klanten en bezoekers erg belangrijk. Vanuit alle werk- en vergaderplekken op de verdieping is er contact met de omgeving of de binnentuin of het dakgroen. Qua lichtinval is er gezorgd voor glas in de gevels en lichtkoepels in het dak, directe instraling van zonlicht wordt getemperd door de toepassing van luifels rondom het kantoor en de bedrijfshal.
Contact met omgeving vanuit alle werk- en vergaderplekken

Alle functionele programma onderdelen zijn gelegen rondom een centraal gelegen kantoor, welke toegankelijk zijn via de centrale ingang en de loopbrug door het gebouw.
Het ontwerp biedt ruimte voor flex-werkplekken, flexibel in te richten ontmoetings- en vergaderplekken, een kantine, ontvangstruimte en ondersteunende functies. Het gehele gebouw is dan ook zoveel mogelijk voorzien van lichte scheidingswanden om ook in de toekomst flexibel te zijn in het gebruik van het gebouw. De gevels van het pand worden vooral voorzien van houten gevelbekleding en op diverse plaatsen aangevuld met glas. Het gebouw heeft hierdoor een modern maar ook natuurlijk karakter. Intern is het gebouw open van karakter. De centrale thema’s bij het ontwikkelen hiervan zijn geweest: identiteit, belevingswaarde, interactie, flexibiliteit en ontmoeten.
De aanpak van BREEAM-NL is gekozen om de duurzame kwaliteit aan te sturen en zichtbaar te maken. Het ontwerp is ontwikkeld met aandacht voor duurzaamheid en milieu met het BREEAM-NL Excellent ontwerpcertificaat als ambitie. Waarbij de thema’s “een thuis voor de werknemers” en “milieu” als zeer belangrijk zijn bestempeld door de opdrachtgever.
Door de opdrachtgever is Bouwbedrijf Nieuwenhuis als Hoofdaannemer aangesteld en SOM= aangesteld als Breeam-expert waarna in overleg met de opdrachtgever het bouwteam (projectteam) is samengesteld. Zie onderstaand overzicht.

De bouw start in februari 2015; de verwachte oplevering is in december 2015.
In de volgende tabel leest u de overige projectgerelateerde informatie.

Ambities
De ambities liggen in lijn met de bedrijfsstrategie van Niverplast. Hieraan wordt onder andere vorm gegeven door bij de bouw van de nieuwe bedrijfslocatie in Nijverdal, gelegen op industrieterrein ’t Lochter III, te streven naar certificering voor BREEAM Excellent. Dit is het op 1 na hoogst haalbare in deze duurzaamheidscertificering.

De duurzaamheidsambities zijn vastgelegd in het Bouwkundige Bestek en Installatietechnische Bestek. De belangrijkste speerpunten zijn “een thuis voor de werknemers” en “milieu. Dit is terug te zien in de reductie van het energiegebruik op gebied van verlichting en verwarming. De aanpak van BREEAM is gekozen om de duurzame kwaliteit aan te sturen en zichtbaar te maken.

Technische oplossingen
De meest in het oog springende technische oplossingen zijn de toepassing van:
– goede isolatiewaardes in de constructies
– CO2 (gedeeltelijk) gestuurde ventilatie met warmteterugwinning uit ventilatielucht
– laag temperatuur verwarmingssysteem
– energiezuinige verlichting met aanwezigheidsdetectie en daglichtsensoren
– de toepassing van Pv panelen
– water verbruik minimaliseren.

Goede isolatiewaardes en energiebesparende ventilatie
De constructies (vloer; dak; gevels) zijn hoogwaardig geïsoleerd rc-waarde waarde vloer 3,5 m2.K/W; rc waarde gevel 3,5 m2.K/W en rc waarde dak 3,5 m2K/W waarbij er zo luchtdicht mogelijk ontworpen is, zodat ongewenste infiltratie van buitenlucht in het pand wordt voorkomen. Deze hoge mate van luchtdichtheid vormt de basis voor een uitgekiend ventilatiesysteem waarbij naar behoefte (gedeeltelijk CO2 gestuurd) geventileerd wordt. Bij deze ventilatie vindt warmte terugwinning uit ventilatielucht plaats door middel van een warmtewisselaar, waarbij indien gewenst ongeveer 80% van de warmte of koelte uit de afgevoerde lucht wordt teruggewonnen en wordt meegegeven aan de verse in te voeren buitenlucht.

VRF en laag temperatuur verwarmingssysteem
Er is gekozen voor de combinatie van een VRF-systeem in combinatie met een vloerverwarmingssysteem daar dit een hoog rendement geeft voor wat betreft het gebruik van energie, en een hoog comfort geeft.
Een radiator heeft bijvoorbeeld een relatief klein oppervlak. Daarom moet een radiator om een ruimte te verwarmen met een hoge watertemperatuur tot 80 graden gevoed worden. Een vloer heeft een veel groter oppervlak en kan zo met een veel lagere temperatuur een ruimte verwarmen max. 35 graden. Verwarming d.m.v. radiatoren is gedeeltelijk stralingswarme van de radiator maar ook convectie warmte bij vloerverwarming is dit geheel stralingswarmte zonder luchtverplaatsing wat bij convectiewarmte wel het geval is. Ook als gekozen zou worden voor alleen verwarming met een VRF systeem dan gebeurt dat door relatief veel luchtverplaatsing. Ook deze manier van verwarming word veel minder comfortabel ervaren als stralingswarmte van vloerverwarming. Ook komt er door convectiewarmte van radiatoren of een VRF systeem veel stofverplaatsing in een ruimte.
De vloerverwarming van de kantoren wordt gevoed vanuit een in het VRF/VRV systeem opgenomen hydro-unit. Er is gekozen voor de toepassing van vloerverwarming welke tot een bepaalde basistemperatuur verwarmd waarbij voor het kantoor aanvullende ondersteuning wordt gevonden in het VRF/VRV systeem, dit systeem zorgt voor het opvangen van de verwarmingsbehoefte tijdens extra koude dagen. Omdat het systeem op de koelbehoefte word berekend is er meer dan voldoende vermogen beschikbaar om de verwarmingsbehoefte tijdens extra koude dagen (ca. 20 á 30 dagen) op te vangen. Ook kan het systeem snel reageren op veranderingen van warmte of koude belasting in een ruimte. Het kan bijvoorbeeld voorkomen, dat een ruimte die in de vroege ochtend verwarmd moet worden doch door warmte van interne bronnen (apparatuur, mensen) en invallende zon, in de loop van de dag snel te warm wordt en de ruimte opeens een koel behoefte krijgt. Omdat vloerverwaming een traag systeem is kiezen wij niet voor vloerkoeling aangezien vooral in het voor- en najaar er dagen kunnen zijn met sterk wisselde buitentemperaturen. Als dan het systeem tijdens een warme dag op koelen overgaat dan duurt dat minstens een dag voordat de vloer met koelen begint vanwege de aanwezige warmtebuffer in de vloer. Als dan b.v. de volgende dag of 2 dagen later het een stuk kouder is buiten dan moet het systeem weer eerst de warmtebuffer in de vloer opbouwen en is het dus die dag koud.
Energetisch is een VRF systeem de meest gunstige oplossing mede omdat er ook vooral in het voor- en najaar energie uitwisseling plaats kan vinden tussen de koeling en verwarming van het VRF systeem met als gevolg minder energieverbruik.
Op ruimteniveau kan met dit systeem ook sneller koeling en verwarming worden afgegeven aan de ruimte omdat er decentraal ook de lucht in de ruimtes word gerecirculeerd.
De vloerverwarming van de productieomgeving wordt gevoed vanuit een luchtwarmtepomp welke buiten op het buitenterrein is gesitueerd.

PV-panelen en energiebesparing op verlichting
Naast het gebruik van energiezuinige verlichting worden alle verlichtingsarmaturen geschakeld door aanwezigheidsmelders. Het beeld bij niet volledige bezetting van het kantoor is dan ook dat er slechts op die delen waar mensen actief zijn, het gebouw zal zijn verlicht. Daarnaast zijn er in de kantoren daglichtsensoren met als functie dat het licht wordt terug gedimd, wanneer er voldoende daglicht binnen treedt.
Pv panelen wekken op een duurzame wijze stroom op uit zonlicht; op het dak worden ca. 224 m2 Pv panelen geplaatst. Deze zorgen voor de opwekking van 34.125 kWh (2,62 kWh/ m2 BVO) aan stroom gemiddeld per jaar.

Het hierna nog resterende energieverbruik bestaat vrijwel uitsluitend uit elektriciteit. De verwachting is dat er gemiddeld per jaar 483.541 kWh (37,1 kWh/m2 BVO) stroom verbruikt zal worden waarvan 34.125 kWh( 7%) door middel van de eigen Pv panelen opgewekt wordt.
Bovenstaande maatregelen resulteren in een energieverbruik van 34,5 kWh/m2 BVO op basis van fossiele brandstoffen.
Door toepassing van de verschillende duurzaamheidsmaatregelen wordt de CO2-emissie van 325.522 kg terug gebracht naar 223.733 kg. Dit is een reductie van 31%. Ter vergelijking: hiervoor moeten ruim 4.790 bomen in de tropen een jaar lang groeien.

Waterverbruik minimaliseren en de recycling van regenwater
Het minimaliseren van het waterverbruik vindt bijvoorbeeld plaats door de toiletten uit te rusten met een spoelvolume van 4 liter. Daarnaast wordt het waterverbruik gemonitord en gemanaged met behulp van geavanceerde watermeters en wordt er door middel van een lekdetectiesysteem voorkomen dat waterlekkages onopgemerkt zouden kunnen blijven. Tevens is er in een zelfsluitende watertoevoer naar het sanitair voorzien die werkt door middel van aanwezigheidsdetectie.
De recycling van water door opvang en hergebruik van regenwater is bij dit project overwogen maar lag technisch en financieel niet binnen het verwachtingsbeeld van de opdrachtgever.

 

Proces
Er is gekozen voor het werken in een bouwteam waarbij als belangrijkste reden geldt dat deze werkwijze probleem vermijdend is tijdens de bouw in plaats van probleem oplossend achteraf. Daarnaast ontstaat er een goede wisselwerking tussen architect en gespecialiseerde uitvoerenden waarbij optimalisatiestappen kunnen worden gezet. Ook is er een actieve rol voor de opdrachtgever bij het gehele bouwproces. Kritische BREEAM-credits zijn tijdens bouwvergaderingen onderdeel van de agenda zodat er voortdurend “een vinger aan de pols” is om ambitieverlies tijdens het bouwproces te voorkomen.

BREEAM-NL
Het hoge ambitieniveau van de opdrachtgever komt overeen met veel van de BREEAM eisen. Doch sommige credits zijn lastig of niet haalbaar. Dit wordt dan veroorzaakt door zaken die niet direct te beïnvloeden zijn maar bijvoorbeeld horen bij de locatie van het pand. Zoals de credits in de categorie Transport; TRA 1 (aanbod van openbaar vervoer) en TRA 2 (de afstand tot lokale voorzieningen bijv. Supermarkt e.d.). Daarnaast is er naar onze mening onvoldoende waardering voor het toepassen van zonnepanelen omdat een aanzienlijk deel van de winst (in credits) in de categorie Energie weer verloren gaat in de categorie Materialen. Dit wordt veroorzaakt het toekennen van een hoge milieu-impact gedurende de volledige levenscyclus van het gebouw. De relatief hoogste scores worden behaald in de categorieën Afval en Water.

Kosten
Door te werken in een bouwteam ontstaat er goede wisselwerking tussen de betrokkenen waarbij er kostenbesparingen mogelijk zijn. Voor elke credit is een afweging gemaakt tussen de kosten voor het behalen van de credit (zowel voor de investering, als voor de exploitatie) versus de baten in de exploitatie.

Tips voor een volgend project
Volgen na realisatie project

Voordelen geleverd door BREEAM:
– lagere exploitatiekosten
– verantwoord materiaalgebruik
– lagere energiekosten
– minder water verbruik
– hoger comfort
– beter binnenklimaat
– imago verbetering
– procesbewaking
– kwaliteitscontrole
– commitment/betrokkenheid bij het project
– hogere productiviteit
– samen verantwoord groeien

Lees meer

Nieuwbouw bijzonder bedrijfspand in Nijverdal (Overijssel)

Geplaatst op in de categorie Overige

Niverplast uit Rijssen heeft inmiddels besloten om samen met Nieuwenhuis Bouwbedrijf een compleet nieuwbouwplan in Nijverdal te realiseren. Niverplast, bekend als ontwerper en producent volautomatische verpakkingslijnen voor de voedingsindustrie  en bekend als leverancier van verpakkingsmaterialen voor dezelfde voedingsindustrie, heeft er voor gekozen om samen met Nieuwenhuis Bouwbedrijf het gehele bouwtraject van ontwerp tot en met de bouw te realiseren.

Lees meer

Uitbreiding Z.E.S. International te Goes

Geplaatst op in de categorie Overige

In Goes hebben wij de uitbreiding van Z.E.S. International in opdracht mogen nemen, een aantal jaar geleden hebben wij de eerste bouw ook mogen realiseren! Wij zijn dan ook trots dat wij opnieuw het vertrouwen hebben gekregen om de nieuwe uitbreiding voor Z.E.S. uit te voeren. De uitbreiding betreft vooral de opslag van diverse goederen en een distributiecentrum, het gaat om ruim 4.300 m2 gebouwoppervlak waarin dan ook nog eens een kleine 2500 m2 verdiepingsvloer wordt gerealiseerd. In totaal krijgt Z.E.S. er ruim 6.800 m2 bedrijfsoppervlakte bij!

Z.E.S. is specialist in reparatie van elektrische apparatuur, dit doen zij voor diverse bekende merken maar ook retailers.

Meer informatie  is te vinden op onze projectpagina.

Lees meer

Nieuwbouw Kolthoff te Duitsland

Geplaatst op in de categorie Overige

Wij hebben met de opdrachtgever een overeenkomst mogen afsluiten tot het bouwen van een bedrijfspand bestaande uit een bedrijfshal met daaraan gekoppeld een kantoor. Wij gaan dit project vanaf de eerste schets-vergunning tot en met deTurn-key realisatie van het werk voor onze opdrachtgever realiseren.

Lees meer

Nieuwbouw 20 bedrijfsunits Hoofddorp

Geplaatst op in de categorie Overige

In Hoofddorp zullen wij de nieuwbouw van een 20-tal bedrijfsunits gaan uitvoeren. Wij zullen de units opleveren als casco units welke nadien volledig multifunctioneel inzetbaar zijn. Meer informatie is te vinden op www.graftermeer.nl

Lees meer

Hoogste punt Brink Climate Systems!

Geplaatst op in de categorie Overige

Begin juni 2013 is bouwbedrijf Nieuwenhuis gestart met de bouw van het nieuwe pand. De bouw vordert gestaag. De staalconstructies beginnen de uiteindelijke contouren van het gebouw al mooi te tonen, de betonvloeren geven de grote oppervlaktes van de kantoren te zien. Naar verwachting wordt begin december 2013 het hoogste punt bereikt en zal medio december ook gevierd worden!

Lees meer

Nieuwbouw Autobedrijf Schaap in Lelystad

Geplaatst op in de categorie Overige

Turnkey bouwopdracht mogen ontvangen van het familiebedrijf Jacob Schaap uit Lelystad. Dit moderne familiebedrijf heeft vestigingen in Lelystad, Dronten en Emmeloord waarin ze de diverse automerken voeren waaronder Volvo, Land Rover, Suzuki en Toyota. Nieuwenhuis Bouwbedrijf zal het gehele traject uitvoeren vanaf ontwerp tot en met de uitvoering.

Lees meer

Bouwopdracht bedrijfspand M. Eindhoven te Apeldoorn

Geplaatst op in de categorie Overige

Wij hebben van M. Eindhoven Holding b.v. de opdracht mogen ontvangen om in Apeldoorn het nieuwe bedrijfspand te mogen realiseren. Ook voor dit bedrijfspand geldt dat wij het gehele traject vanaf ontwerp tot en met de oplevering mogen gaan uitvoeren. Het ontwerp is door onze eigen ontwerpafdeling geheel op de wensen van de opdrachtgever afgestemd. De realisatie van het pand zullen wij zo spoedig mogelijk opstarten nadat wij de bouwvergunning hebben mogen ontvangen.

Lees meer

Vrijblijvende prijsindicatie

Op zoek naar een betrouwbare bouwer voor uw nieuwe ‘thuis’? Nieuwenhuis Bouwbedrijf is snel en efficiënt! Neem contact op of vraag direct vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen of bel 0548 – 53 79 00